Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri

Vestel Savunma Sanayi A.Ş. yurtdışı bağımlılığın daha da azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla özgün geliştirme ve AR-GE faaliyetlerine ciddi yatırımlar yapmaktadır. Özellikle dünyada seri üretimi daha başlamamış olan Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) üzerinde durulmakta ve 2004 yılından beri Hidrojen ve Yakıt Pilleri konusunda Üniversiteler ile işbirliği halinde AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir. Birçok Milli ve Uluslararası AR-GE destek projeleri çerçevesinde kendi laboratuvarında AR-GE faaliyetleri sürdürmektedir. Hem sivil hem de askeri amaçlara yönelik olarak sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Zırhlı Araçlar için 3 kW’lık Yardımcı Güç Ünitesi Projesi (ZAYGÜP) 2009 yılında SSM ile imzalanan sözleşme çerçevesinde devam etmektedir. Verimliliği çok yüksek değerlere ulaşabilen Katı Oksit Yakıt Pillerinin (KOYP) AR-GE faaliyetlerinin tamamlanması ve takiben ürünleştirilmesinin ardından, sivil ve askeri amaçlara yönelik üretimi söz konusu olabilecektir.

 

Vestel Savunma ARGE laboratuvarında;

 • KATI OKSİT YAKIT PİLİ
  • Membran
   • Elektrolit Destekli
   • Anot Destekli
  • Stak
  • Reformer
   • Doğal Gaz
   • LPG
   • Dizel
   • Bioyakıt (metanol,vs.)
  • Çevre Elemanları (Balance of Plant)
 • PEM ( Proton Exchange Membran)
   • 5-10 W PEM Tasarımı
   • 20-50 W PEM Metanol yakıtlı PEM Tasarımı
   • 5-10 W Sodyum Borhidrür yakıtlı PEM Tasarımı
   • 500 W Sodyum Borhidrür yakıtlı PEM Tasarımı
 • HİDROJEN ve HİDROJENCE ZENGİN GAZ ÜRETİMİ

Sodyum Bor Hidrür (SBH)’ ün hidrojen kaynağı olarak kullanımı

   • Sodyum Borhidrür
   • Doğal Gaz
   • Tüp Gaz
   • Mazot
   • Metanol