İnsansız Hava Aracı Sistemleri

VESTEL Savunma Sanayi, 2005 yılından bu güne yaptığı çalışmalar sayesinde İnsansız Hava Araçları konusunda derin bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. VESTEL, bir uçağı istenen görevler için tasarlayabilme, bu uçağı üretebilme ve test edebilme yeteneklerine sahiptir.

 

Tasarım

Tasarım ile ilgili dört birim bulunmaktadır. Sistem tasarımı çalışmaları, İnsansız Hava Aracını; uçak, yer istasyonu, alıcı vericiler, çevre birimleri, lojistiği ile birlikte değerlendirerek tasarlama imkanı verir.

 

Uçak tasarımı, hava aracından beklenen performansın karşılanmasından, istenen yükün istenilen süre uçurulması için gerekli platformun geliştirilmesinden sorumlu birimdir. Uçağın tasarlanması, bilgisayar ortamında simülasyonlar sonucunda tasarımın iyileştirilmesini ve üretim için gerekli dokümanların oluşturulmasını içerir. Tasarım sırasında emniyet ve çevre şartları ile ilgili standartlar referans alınmaktadır.

 

Aviyonik tasarım, kendi içerisinde elektronik ve yazılım olarak ikiye ayrılmaktadır. Uçağın uçması ve görev yapması için gerekli ekipmanların tasarlanmasını, bunlar için gerekli devre elemanlarının çizilmesini, yazılımların yazılmasını ve aviyonik sistemlerin ortaya çıkarılmasını içerir. Tasarım sırasında askeri elektronik geliştirme standartları referans alınmaktadır.

 

Yer Sistemleri Tasarımı, hava aracının kontrolü için kullanılan kontrol panellerini, bunların içerisinde bulunacağı korunağı, iletişim için gerekli anten sistemini, diğer askeri birimlerle yapılan iletişim için gerekli ekipmanları ve uçağın yerde ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanların geliştirilmesini içerir. Tasarım sırasında emniyet ve çevre şartları ile ilgili standartlar referans alınmaktadır.

 

Üretim

VESTEL Savunma Sanayi, kendi tasarladığı uçakları üretebilecek alt yapıyı oluşturmuş durumdadır. Tasarımdan gelen dokümanlar ile uçak parçalar halinde kompozit malzemeden imal edilmekte ve birleştirilmektedir. Aviyonik ve yer sistemlerine ait komponentler alt yüklenicilere imal ettirilmektedir. Geliştirilmiş ve imal edilmiş uçak, yer birimleri ve aviyonik birimlerin birlikte çalışmasını sağlanmakta ve uçuş testlerine hazır duruma getirilmektedir.

 

Test

VESTEL Savunma Sanayi kendi geliştirdiği uçak, aviyonik, yer sistemi elemanlarının her birini ayırı ayrı test edebilmektedir. Hava aracının yapısal parça örnekleri, uçak tasarım aşamasında iken imal edilmekte ve test edilmektedir. Uçak tamamen üretildiğinde ise yerde yer testleri ile yapısal bütünlüğü doğrulanmaktadır. Geliştirilen aviyonikler önce bilgisayar ortamında, ardından bir test uçağında test edilmekte ve olgunluğa erişene kadar uçuş saati doldurmaktadır. Tüm geliştirilen sistemler entegre edildiğinde uçuş testine çıkılmakta ve sistem bileşenlerinin fonksiyonları kontrol edilerek performansları değerlendirilmektedir. Tüm testler VESTEL tarafından gerçekleştirilmektedir.